Company headquarters:

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.

ul. Złota 44/334
00-120 Warszawa

Address for correspondence:

ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski

NIP: 813-31-93-433
Regon: 691533340
KRS: 0000186179
Capital bookmark: 1.154.000,00
BDO: 000001359

The company is registered in the Court of the City of Rejonowymy Warsaw in Warsaw XII Commercial Department of National Court Register

Manufacturing plant:

Production Plant – Głogów Młp.
Offices and Sales Department

ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski

tel: +48 17 740 98 60
fax: +48 17 740 98 71

e-mail: biuro@folia-stretch.pl

Production Plant – Dworzysko

ul. Kapitałowa 9
35-312 Rzeszów

Branch – Rzeszów

ul. Trembeckiego 11
35-234 Rzeszów